Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
  • Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu
  • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
  • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
  • Hissedarlık sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, Joint ventures, Franchising sözleşmesi, satım sözleşmesi, mal alım sözleşmesi, acente sözleşmesi, inşaat sözleşmeleri, kredi Sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş akitleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
  • Ticaret şirketleri için serbest piyasada rekabet etmesini sağlayan, haksız rekabet ve tazminat davalar
  • Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi
  • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri