Kira ve Tahliye Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Kira sözleşmesi düzenlenmesi
  • Tahliye davası
  • Kira sözleşmesi feshi
  • Alacağın tahsili
  • Kira bedelinin günümüze uyarlanması ve kira tespiti davası