Kamulaştırma Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Kamulaştırmasız fiili ve hukuki el atma
  • Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları
  • Acele el koyma davaları
  • Anlaşma tutanaklarının hazırlanması ve tebliği
  • Vazgeçme sebebi ile taşınmazın geri alınması
  • Hasat edilmemiş ürün bedelleri