İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

İş ve sosyal güvenlik işlerini düzenleyen hukuk dalı olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kendi içinde de ayrılmaktadır. İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetlemektedir.

Kişiler özel ve mesleki hayatlarında, mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kişi ve işverenlerin bu risklere karşı haklarını koruyan yasal süreçlerden oluşur. Hukuk büromuz yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunar.

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı
  • Fazla mesai alacakları
  • İş kazası tazminatı
  • İşe iade davaları
  • Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi