Sigorta Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • Sigorta ile ilgili tazminat talepleri
 • Trafik kazalarından doğan tazminat davaları
 • İş kazalarından doğan tazminat davaları
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Maluliyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat
 • Ölüm ve Maluliyete ilişkin sigorta tazminat davaları
 • Araç değer kaybına ilişkin maddi tazminat
 • Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları
 • Yangından doğan tazminat davaları
 • Havacılık sigortası ile ilgili davalar
 • Deniz sigortası ile ilgili davalar
 • Yönetim kurulu üyelerinin sigorta sorunları
 • Ferdi kazalar
 • Mal ve diğer tazminatlar 
 • Sigorta ile ilgili her türlü alacak ve tazminat davaları