Sağlık Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları
  • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğan sorumluluklar
  • Hasta ve hekim hakları
  • Özel sağlık kuruluşları yönetimi
  • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir