Rekabet Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
  • Rekabet ihlallerini şikayet ve takip etmek
  • Dağıtım (distribution) anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek