idare-ve-vergi-hukuku

İdare ve Vergi Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü