Aile Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • Çekişmeli boşanma davası
 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 • Maddi manevi tazminat
 • Mal paylaşımı davası
 • Velayet ve veraset davaları
 • Nafaka davası
 • Evlat edinme
 • Aile konutu şerhi davası
 • Soy bağına dair davalar
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü