İcra ve İflas Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Çek, bono ve senet tahsili
  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
  • İflas talep edilmesi
  • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması
  • İhtiyati haciz kararı alınması
  • İtirazın iptali
  • İtirazın kaldırılması davaları
  • Menfi tespit davası
  • İstihkak davası