Bankacılık ve Finans Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar
  • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
  • Leasing ve faktoring alanında hukuksal destek bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
  • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
  • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
  • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
  • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemler
  • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
  • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi