Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar İş Kanununun 41 ve 43. Maddelerinde düzenlenmiştir. İş Kanununun 41. Maddesinin ilk iki fıkrasına göre “ fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır….her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir” denilmektedir.

Buna karşılık İş Yasasının 63. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşuluyla; haftalık 45 saati; çalışma süresi bazı haftalarda kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Buna karşılık denkleştirme yapılan hallerde toplam çalışma süresinin haftalık ortalaması kırk beş saati aşarsa, aşan süreler fazla çalışma sayılır.

Zamanaşımı;

Fazla mesai ücretleri fazla çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir.